piątek, 3 czerwca 2011Na wiosnę "Telewizja"odwiedziła spotkanie Zwierzolubnych pod hasłem "Sąsiada z psem* poznam!" odbyło się 16 kwietnia w Warszawie w Vege Mieście przy ul. Chmielnej 9a. Celem imprezy było zachęcenie właścicieli zwierząt do poznania się, umawiania na wspólne spacery z psami, a także zwrócenie uwagi na możliwość wzajemnej opieki nad pupilami na czas wyjazdów. Spotkanie zorganizował portal Zwierzolubni.pl, Q-Ruch Sąsiedzki i Zaginął Dom pod patronatem medialnym Magazynu Vege i Fundacji Viva!

Zwierzolubnym zadaliśmy pytanie: co zwierzak wnosi do Twojego życia?

0 komentarze:

Projekt "Telewizja przyjechała" realizowany w ramach projektu "Młodzi Menedżerowie Kultury"
Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę". Projekt "Młodzi Menedżerowie Kultury" jest realizowany w ramach programu Akademia Orange.
Projekt "Telewizja przyjechała" sfinansowano ze środków programu Akademii Orange.